Groepsindeling

Er is één verticale groep waar we plaats bieden aan maximaal 16 kinderen per dagdeel in de leeftijd 0-4 jaar. We hanteren de wettelijke regels m.b.t. leidster-kindratio.

Afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling worden de activiteiten in subgroepen in onze drie ruimtes gedaan; de centrale ruimte, de snoezelruimte en het atelier.