Visie

De 5 thema’s Respect, Spelen & Ontdekken, Samen Opvoeden, Kind in Beeld, Professioneel & Positief vormen de visie van kinderopvang De 5.

1. Respect

Onder respect verstaan wij respect voor het kind en de ouders, respect voor de begeleiders en andere mensen. Maar ook respect voor bijvoorbeeld het spelmateriaal, dieren en de natuur.

We stemmen af op het kind door aan te sluiten bij zijn belevingswereld, niveau van ontwikkeling, persoonlijke achtergrond en interesses. We nemen het kind altijd serieus in zijn emoties, mening en wensen.

Wij gaan uit van de positieve intenties van alle kinderen. Een kind doet nooit iets expres fout. Wanneer iets fout gaat, is dat omdat het kind iets nog niet weet of kan. Daarom worden wij nooit boos en straffen wij niet. Wel leggen wij het kind de situatie uit en leren wij hem wat hij kan doen. Hierdoor blijft het kind in zijn waarde, kan hij zich ontwikkelen en leert hij tegelijkertijd, op een positieve wijze, de regels van de maatschappij.

2. Spelen & ontdekken

Spelen en ontdekken staan centraal in de activiteiten en het spelmateriaal op De 5. Ontdekken doe je door te zien, te voelen, te ruiken, te proeven en te horen. Door spelmateriaal op maat, een snoezelruimte, ervaringsactiviteiten en naar het park gaan worden alle zintuigen geprikkeld en bieden wij het kind verschillende vormen van spel aan.

Tegelijkertijd benoemen wij de emoties, interesses en waarnemingen van het kind, zodat hij deze zelf ook leert herkennen en verwoorden. Ook wordt uitleg gegeven over elkaar tijdens samenspelen om zo omgangsvormen aan te leren. Op deze manier ontdekt het kind spelenderwijs zichzelf en de ander. 

Denk hierbij aan activiteiten als schilderen met je voeten, ontspannen op een warm waterbed, kijken naar de bubbelbuis en luisteren naar de vogels buiten. Klik op de plattegrond wanneer je meer informatie wilt over de activiteiten in de verschillende ruimtes.

3. Samen opvoeden

Wij stemmen af met ouders , zodat er voor het kind zoveel mogelijk eenduidigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid is, waardoor hij zich veilig voelt. Hierdoor gaat het kind met plezier naar De 5 en zal zich goed ontwikkelen. De afstemming met de ouders gebeurt tijdens het halen en brengen en minimaal twee keer per jaar tijdens een evaluatiegesprek. Verder worden ouders dagelijks op de hoogte gehouden door online berichten voorzien van foto’s. Hierdoor hoeven ouders niets te missen van de ontwikkeling van hun kind.

Tijdens de evaluatiegesprekken wordt onder andere de ontwikkeling van het kind besproken naar aanleiding van het Kind Volg Systeem.

4. Kind in beeld

Elk kind is uniek en heeft daarmee een eigen behoefte. Om in onze communicatie en activiteiten zo goed mogelijk op het kind af te kunnen stemmen, brengen wij bij De 5 elk kind in beeld. Hiervoor worden video-opnamen gemaakt, die wij als team samen bekijken en met elkaar bespreken. Op deze manier verbeteren wij onze communicatie, krijgen wij het kind beter in beeld en zorgen wij dat wij eenduidig zijn in ons handelen.

5. Professioneel en positief

Wij zijn professioneel en positief in onze houding en communicatie. Wij zijn allen HBO geschoold of hebben HBO werk- en denkniveau. Onze positieve communicatie houdt onder andere in dat wij het kind altijd vertellen wat hij WEL mag doen, in plaats van wat hij niet mag doen. Hierdoor ontstaat ruimte om te leren op een positieve en veilige manier.